privacy

Dit is de privacyverklaring van Wifimoney, gevestigd aan de Molenstraat , 7551 DC, Hengelo. In dit document leggen wij uit hoe Wifimoney persoonsgegevens gebruikt wanneer u solliciteert, wanneer wij diensten verlenen, wanneer u als leverancier optreedt voor Wifimoney en wanneer wij contactgegevens gebruiken in ons CRM-systeem. 

Als u nog vragen hebt over ons gebruik van uw gegevens, kunt u contact opnemen met ons, Deze privacyverklaring is gedateerd 01-07-2022 en kan in de loop van de tijd worden gewijzigd. 

Inhoud

1. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van mijn gegevens?

2. Wanneer ik de website bezoek, welke gegevens verzamelt u dan, voor welk doel gebruikt u deze gegevens en hoe lang bewaart u ze?

3. Welke cookies gebruikt u, en met welk doel?

4. Als ik solliciteer bij [+], welke gegevens gebruikt u dan, voor welk doel gebruikt u deze gegevens en hoe lang bewaart u deze?

5. Wanneer ik goederen of diensten aan Wifimoney levert, welke gegevens verzamelt u dan, voor welk doel gebruikt u deze gegevens en hoe lang bewaart u ze?

6. Welke gegevens slaat u op in uw systeem, voor welk doel gebruikt u deze gegevens en hoe lang bewaart u ze?

7. Hoe beveiligt u mijn gegevens?

8. Hoe deelt u mijn gegevens buiten de EU?

9. Wat gebeurt er wanneer u een bevel tot openbaarmaking van persoonsgegevens krijgt?

10. Tot wie kan ik mij wenden met mijn vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van mijn persoonsgegevens, en welke andere rechten heb ik?

1. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van mijn gegevens? 

Wifimoney is de verantwoordelijke voor de verwerking wanneer u onze websites bezoekt, wanneer wij sollicitaties behandelen, wanneer wij contactgegevens gebruiken in ons systeem, wanneer u ons goederen of diensten levert en wanneer wij diensten verlenen. In bepaalde uitzonderlijke gevallen is de klant de enige verantwoordelijke voor de verwerking en is Wifimoney de verwerker. Als wij de verwerker zijn, en u neemt contact met ons op met een privacy-gerelateerde vraag, dan zullen wij u doorverwijzen naar de organisatie die de verwerkingsverantwoordelijke is. 

2. Wanneer ik de website bezoek, welke gegevens gebruikt u dan, voor welk doel gebruikt u deze gegevens, en hoe lang bewaart u ze?

Onze website, [website], wordt gebruikt om algemene informatie te verstrekken over ons bedrijf Wifimoney..

Voor onze website verzamelen wij gebruiksgegevens: uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, wanneer u die pagina’s bezoekt en (indien van toepassing) de vorige/volgende site die u bezoekt. Wij gebruiken deze gegevens om verschillende redenen, waaronder: het genereren van gebruiksstatistieken; het voorzien in (extra) functionaliteit op de sites; het beheren van de sites door het oplossen van eventuele technische storingen of het verbeteren van de toegankelijkheid van bepaalde delen van de sites; en het waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen. Wij bewaren deze gegevens gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld. Wij verwerken deze gegevens om ervoor te zorgen dat u een functionele en veilige website kunt bezoeken. Wij maken gebruik van een externe hostingprovider om de website te serveren.

3. Welke cookies gebruikt u, en met welk doel?

Wanneer u een website van Wifimoney bezoekt, worden er cookies op uw computer geplaatst. Wifimoney gebruikt twee soorten cookies: 

Noodzakelijke cookies: Wifimoney gebruikt een cookie om de basisfunctionaliteit van de website te kunnen bieden en om uw cookie-instellingen te onthouden. Deze cookie heet _gat. Het wordt 24 maanden bewaard. Indien het gat-cookie wordt gebruikt om de opvraagsnelheid af te remmen, dan wordt het 1 minuut bewaard. 

Cookies voor analyse: Wifimoney gebruikt cookies om anonieme gebruikersstatistieken te genereren om onze websites gebruiksvriendelijker te maken. Wij doen dit via Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google gebruikt geaggregeerde statistische informatie om Wifimoney een beeld te geven van hoe bezoekers onze websites gebruiken. Om uw privacy te beschermen, hebben wij Google Analytics zo ingesteld dat alleen een deel van het IP-adres van onze bezoekers wordt opgeslagen en dat de gegevens niet met anderen worden gedeeld. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Wij gebruiken hiervoor de volgende cookies: _ga en _gid. Deze worden respectievelijk 24 maanden en 24 uur bewaard. 

4. Als ik solliciteer bij Wifimoney, welke gegevens gebruikt u dan, voor welk doel gebruikt u deze gegevens en hoe lang bewaart u deze?

Als je hebt gesolliciteerd bij Wifimoney en je bent aangenomen, dan worden de gegevens toegevoegd aan je personeelsdossier en bewaard tot zeven jaar na je vertrek bij [+]. Als je sollicitatie is afgewezen, worden de gegevens bewaard tot vier weken na ons besluit, tenzij je ons toestemming geeft om je persoonsgegevens te gebruiken om je te informeren over een passende vacature of functie in de nabije toekomst. In dat geval bewaren wij uw gegevens één jaar. 

5. Wanneer u diensten verleent, welke gegevens gebruikt u dan, voor welk doel gebruikt u deze gegevens, en hoe lang bewaart u deze?

Wifimoney wordt doorgaans ingeschakeld voor opleidingen, cursussen en andere educatieve verdiensten. In het kader van die dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van verschillende categorieën personen.

Wij kunnen deze informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, gebruiken in documenten die wij in het kader van onze dienstverlening opstellen. Wij verwerken sommige van de persoonsgegevens ook voor interne knowhowdoeleinden. 

Ook zullen wij de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) van onze klant (of diens contactpersoon) gebruiken om facturen te sturen. Dit doen wij om vergoedingen voor onze diensten te kunnen innen, als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en onze klant. 

Wanneer u documenten digitaal ondertekent v in het kader van onze dienstverlening, verzamelen we uw e-mailadres, IP-adres en een afbeelding van uw handtekening, evenals het tijdstip en de datum waarop u de dienst hebt gebruikt. Wij slaan deze informatie op in uw dossier met betrekking tot het document dat u hebt ondertekend, en gebruiken deze informatie om het ondertekening proces te documenteren. Wij doen dit omdat wij een legitiem belang hebben bij het bewaren van bewijs van de ondertekening. Deze gegevens zijn beschikbaar voor alle partijen namens wie dit document is ondertekend, die zich buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden. 

6. Wanneer ik goederen of diensten aan Wifimoney levert, welke gegevens gebruikt u dan, voor welk doel gebruikt u deze gegevens, en hoe lang bewaart u deze? 

Wanneer u of uw werkgever zaken met ons doet, zullen wij bepaalde gegevens over u verzamelen. Vaak worden deze gegevens (zoals uw naam, e-mailadres en functie) door uzelf verstrekt in het kader van het zakendoen met ons. Een deel kan worden ontleend aan de opdrachtdocumenten: wij registreren welke diensten of goederen worden geleverd, en betalingsgegevens. Als u een freelancer bent, slaan we ook het contract op dat we met u hebben. 

De grondslag voor de afhandeling van facturen is de uitvoering van onze overeenkomst met u, of omdat wij een rechtmatig belang hebben bij de uitvoering van de overeenkomst met uw Wij bewaren de facturen die wij ontvangen en de contracten met leveranciers, inclusief de contactgegevens van leveranciers, minimaal zeven jaar. 

Wifimoney houdt ook een klanten database aan waarbij de genoemde gegevens worden opgeslagen in het kader van de optimalisatie van de bedrijfsvoering en het aantrekken van (toekomstige) klanten.

7. Welke gegevens slaat u op in uw systeem, voor welke doeleinden gebruikt u deze gegevens, en hoe lang bewaart u ze?

Wifimoney maakt gebruik van een bedrijf breed systeem om haar contacten bij te houden. Van de meeste personen slaan we de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, de functie en het werkverleden op (bijvoorbeeld voor welke organisatie iemand eerder heeft gewerkt of nu werkt). Soms slaan we ook aanvullende informatie over iemand op, zoals de bedrijfstak waarin iemand werkt, geslacht, posttaal, interessegebieden, huisadres, verjaardag, de naam van een echtgenoot/partner, hobby’s en andere persoonlijke notities. Als u in het verleden klant bent geweest van [+], geabonneerd bent geweest op onze nieuwsbrieven, of met Wifimoney hebt samengewerkt, dan staan uw gegevens waarschijnlijk in dit systeem. 

Wij gebruiken deze gegevens om u persoonlijk aan te spreken en ervoor te zorgen dat personen binnen het bedrijf die met u communiceren op de hoogte zijn van uw relevante persoonlijke gegevens. Wij gebruiken deze gegevens ook om een beter overzicht te krijgen van uw netwerk, het bedrijf waarvoor u werkt en zijn markt(en). Tenslotte gebruiken wij deze om u nieuwsbrieven, updates over ons kantoor en uitnodigingen voor onze evenementen toe te sturen. Als u nog geen abonnee bent, kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar [e-mailadres voor klachten]. U kunt zich altijd afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven of uw voorkeuren wijzigen door een e-mail te sturen naar hetzelfde adres. Wij gebruiken uw gegevens op basis van ons belang bij het opbouwen en onderhouden van ons netwerk van persoonlijke contacten. Wij verwijderen uw gegevens als deze in 36 maanden niet zijn gewijzigd en u in deze periode geen mailing via ons systeem heeft ontvangen. 

8. Hoe beveiligt u mijn gegevens? 

Wifimoney neemt brede beveiligingsmaatregelen als onderdeel van haar raamwerk voor de informatiebeveiliging.

Wifimoney hanteert momenteel de opties binnen google voor het verwerken dan wel opslaan van de gegevens. In het kader daarvan is de beveiling dus geregeld door Google.

9. Hoe deelt u gegevens buiten de EU? 

Wifimoney deelt momenteel geen gegevens buiten de EU

10. Wat gebeurt er wanneer u een bevel tot openbaarmaking van persoonsgegevens ontvangt?

Hoewel dit onwaarschijnlijk is, kunnen wij verplicht worden persoonsgegevens bekend te maken op grond van een rechterlijk bevel of om te voldoen aan andere wettelijke of regelgevende vereisten. Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om de betrokken personen op de hoogte te stellen voordat wij deze gegevens bekendmaken, tenzij wij daartoe wettelijk beperkt zijn. 

11. Tot wie kan ik mij wenden met mijn vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van mijn persoonsgegevens, en welke andere rechten heb ik?

U heeft te allen tijde het recht om inzage, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Wifimoney verzoeken. Bovendien heeft u in bepaalde gevallen het recht om uw gegevens in een gestructureerd formaat te ontvangen (d.w.z. gegevensoverdraagbaarheid). U kunt uw verzoek, evenals andere privacy gerelateerde vragen die u mogelijk heeft, richten aan ons via [e-mailadres klachten]. Tot slot heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.